John Ward


8:08

KRS-One (2015)

John Ward

Shared 5 days ago
52K views

9:39

Aldous Huxley (1958)

John Ward

Shared 1 week ago
48K views

3:48

Totar Win

John Ward

Shared 2 weeks ago
70K views

17:22

Episode IV: Meeting The Mentor

John Ward

Shared 3 weeks ago
37K views

8:24

Steve Allen (1989)

John Ward

Shared 3 weeks ago
37K views

2:51

May Giveaway Winner

John Ward

Shared 1 month ago
7.4K views

6:14

John vs. The Orangutan (2008)

John Ward

Shared 1 month ago
34K views

6:30

Dear Ed

John Ward

Shared 2 months ago
41K views

4:42

Rabbi Yisroel Goldstein (2019)

John Ward

Shared 2 months ago
37K views

11:59

Don Lemon Is Cracking

John Ward

Shared 2 months ago
172K views

1:37

April Announcement

John Ward

Shared 3 months ago
22K views

15:06

Rulon Gardner (2000)

John Ward

Shared 3 months ago
32K views

4:39

Ronald Reagan (1953)

John Ward

Shared 3 months ago
33K views

3:57

The Ides Of March (Alex Joner)

John Ward

Shared 3 months ago
48K views